ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์อินแกรมนั้นมีไว้เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร เท่านั้น หากต้องการตรวจสอบยืนยันราคา รายละเอียดและวันที่ของโปรโมชั่นต่างๆ กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท อิน แกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่ โทรศัพท์ 02 012 2222

การสั่งสินค้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขในการขาย ของบริษัท อินแกรม ไมโคร หากเงื่อนไขทางความได้เปรียบในการเลือกสินค้าของคุณ (Choice Advantage Selections) แตกต่างจากข้อตกลงและเงื่อนไขด้านการขายสินค้าของอินแกรม ไมโคร ให้คุณใช้เงื่อนไขของคุณ

บริษัท อินแกรม ไมโคร และโลโก้อินแกรม ไมโคร ได้รับการจด ทะเบียนการค้า โดย Ingram Micro Inc. และข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ปี 2004 โดย Ingram Micro Inc. เช่นกัน ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงเครื่องหมายทะเบียนการค้าต่างๆ ของแต่ละบริษัท ณ ที่นี้ด้วย

ลิงค์ต่างๆ ที่อยู่บนเว็บอินแกรม ไมโคร จะนำพาคุณออกจากเว็บ อินแกรม ไมโคร ได้ ซึ่งหน้าเว็บที่ลิงค์ออกไปเหล่านั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของอินแกรม ไมโคร และทางอินแกรม ไมโคร ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในส่วนของเนื้อหา การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขข้อมูลบนลิงค์ต่างๆ เหล่านั้น และ อินแกรม ไมโคร ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านเว็บ (Webcast) หรือการถ่ายทอดกระจายเสียงในรูป แบบใดๆ ก็ตามจากเว็บไซต์ของลิงค์นั้นๆ ทางอินแกรมไมโคร มีลิงค์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเท่านั้น เนื้อหาต่างๆ ที่รวบรวมไว้ในลิงค์นั้นไม่ได้มีการรับรองใดๆ จากอินแกรม ไมโคร ทั้งสิ้น

ทางอินแกรม ไมโคร พยายามเต็มความสามารถให้คุณมั่นใจใน ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ แต่เราไม่สามารถรับประกันหรือชี้แนะความถูกต้องของข้อมูลเรื่องราคา บทความเกี่ยวกับสินค้า การระบุรายละเอียดสินค้า หรือโฆษณาได้ และราคาขายปลีกทั้งหมดที่ได้จากผู้ผลิตที่เผยแพร่อยู่ ณ ปัจจุบันนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า