ตำแหน่งงาน

Thank you for your interest in working with us. We’re eager to work with you! To apply for any position below, please send your resume with cover letter in .doc, .docx and .pdf format to:

TH-BK-HR-JOB@ingrammicro-asia.com

Accounts Manager (McAfee - Intel Security) ↑ TOP

Responsibilities:

 • Responsible for identifying and executing new business opportunities, development of strategies for new business.
 • Proactively providing exploration of new business models, new partnerships and/or new products that drive business growth.
 • Growing the business through identification of potential resellers, establishing, cultivating and developing new partners.
 • Maintaining a assigned reseller base and growing new business stream.
 • Visit each account within portfolio as required.
 • Joint Visits with Top Key Vendors to add value including training and large deal opportunities.
 • Coordinated with PM Apple team to drive Sale Revenue with all MKT programs.
 • Good problem solving skill & fast response.

Achieve the Revenue & Gross Margin targets each month whilst developing strong business relationships with Ingram Micro’s strategic business partners.

Requirements:

 • At least 8 years' experience marketing and/or selling semiconductor and/or software technology within the IT channel.
 • Demonstrated project management skills.
 • A history of working with Intel's Components Business, or equivalent.
 • Ability to provide consultancy / advice to internal Distributor employees.
 • Ability to deliver commercial training.
 • Proficiency with Microsoft Word, Excel and PowerPoint.
 • Fluency in English and Thai.
 • Contact 1 Years.

Accounts Manager (Server) ↑ TOP

Responsibilities:

 • Responsible for identifying and executing new business opportunities, development of strategies for new business (Vanguard).
 • Proactively providing exploration of new business models, new partnerships and/or new products that drive business growth.
 • Growing the business through identification of potential resellers, establishing, cultivating and developing new partners.
 • Maintaining a assigned reseller base and growing new business stream.
 • Visit each account within portfolio as required.
 • Joint Visits with Top Key Vendors to add value including training and large deal opportunities.
 • Coordinated with PM Apple team to drive Sale Revenue with all MKT programs.
 • Good problem solving skill & fast response.

Achieve the Revenue & Gross Margin targets each month whilst developing strong business relationships with Ingram Micro’s strategic business partners.

Requirements:

 • Bachelors or Master’s Degree in Business Administration or IT related fields.
 • 2 years of working experience, preferably in sales/marketing.
 • Understanding of income generating models within the company business industry.
 • A background in IT is an advantage.
 • Target Driven and self-motivation.
 • Have a passion for customer service.
 • AIDC market experienced is advantages.
 • Able to work on up country.
 • Contact 1 Years.
 • Excellence in Excel formulas, MS Office.

Accounts Payable ↑ TOP

Responsibilities:

 • Verify document support to record AP under company policy.
 • Enter all purchase in AP trade account in AP system.
 • Verify detail of tax invoice to be reliable VAT regulation for tax purchasing refund.
 • Ensure proper approvals and authorizations under power of authority.
 • Match invoices with delivery notes and purchasing order.
 • Provide payment voucher.
 • Perform monthly AP reconciliation and prepare monthly audit schedules.
 • Control AP to ensure accuracy existing transaction balance.
 • Provide transaction to transfer AP to AP more than 6 months account.
 • Review expense report and alert supervisor of inconsistencies.
 • Provide vendor Top 10 and Top 20 report to support.
 • Contact and support other functions to smooth purchasing activity.
 • Coordinate with both of local and oversea vendors.

Requirements:

 • BBA Degree in Accounting.
 • Handle full set of accounts.
 • 2-5 years’ working experience in accounting especially for Account Payable.
 • Strong knowledge about VAT.
 • Some knowledge about Withholding TAX.
 • PC literate and knowledge of computerized accounting system.
 • Good relationship and communication skills.
 • Able to communicate English at least via email.
 • Independent and able to work under pressure and meet deadlines.

Business Development Manager (Cisco) ↑ TOP

Responsibilities:

 • Responsible for identifying and executing new business opportunities, development of strategies for new business.
 • Proactively providing exploration of new business models, new partnerships and/or new products that drive business growth.
 • Growing the business through identification of potential resellers, establishing, cultivating and developing new partners.
 • Maintaining a assigned reseller base and growing new business stream.
 • Visit each account within portfolio as required.
 • Joint Visits with Top Key Vendors to add value including training and large deal opportunities.
 • Enduring the Revenue & Gross Margin targets each month set by the Senior Business Manager, whilst developing strong business relationships with Ingram Micro’s strategic business partners.

Enduring the Revenue & Gross Margin targets each month set by the Senior Business Manager, whilst developing strong business relationships with Ingram Micro’s strategic business partners.

Requirements:

 • Bachelors or Master’s Degree in Business Administration or IT related fields.
 • 2 years of working experience, preferably in sales/marketing.
 • Understanding of income generating models within the company business industry.
 • A background in IT is an advantage.
 • Target Driven and self-motivation.
 • Have a passion for customer service.
 • AIDC market experienced is advantages.
 • Able to work on up country .
 • Thai native speaker only.

Business Development Manager (IBM) ↑ TOP

Responsibilities:

 • Responsible for identifying and executing new business opportunities, development of strategies for new business (IBM S/W Security).
 • Proactively providing exploration of new business models, new partnerships and/or new products that drive business growth.
 • Growing the business through identification of potential resellers, establishing, cultivating and developing new partners.
 • Maintaining a assigned reseller base and growing new business stream.
 • Visit each account within portfolio as required.
 • Joint Visits with Top Key Vendors to add value including training and large deal opportunities.
 • Coordinated with PM Apple team to drive Sale Revenue with all MKT programs.
 • Good problem solving skill & fast response.

Achieve the Revenue & Gross Margin targets each month whilst developing strong business relationships with Ingram Micro’s strategic business partners.

Requirements:

 • Bachelors or Master’s Degree in Business Administration or IT related fields.
 • 2 years of working experience, preferably in sales/marketing.
 • Understanding of income generating models within the company business industry.
 • A background in IT is an advantage.
 • Target Driven and self-motivation.
 • Have a passion for customer service.
 • AIDC market experienced is advantages.
 • Able to work on up country.
 • Excellence in Excel formulas, MS Office.
 • Contact 1 Years.

Business Development Manager (Specialty) ↑ TOP

Responsibilities:

 • Responsible for identifying and executing new business opportunities, development of strategies for new business (SSBU Physical security and UCC).
 • Proactively providing exploration of new business models, new partnerships and/or new products that drive business growth.
 • Growing the business through identification of potential resellers, establishing, cultivating and developing new partners.
 • Maintaining a assigned reseller base and growing new business stream.
 • Visit each account within portfolio as required.
 • Joint Visits with Top Key Vendors to add value including training and large deal opportunities.
 • Coordinated with PM Apple team to drive Sale Revenue with all MKT programs.
 • Good problem solving skill & fast response.

Achieve the Revenue & Gross Margin targets each month whilst developing strong business relationships with Ingram Micro’s strategic business partners.

Requirements:

 • Bachelors or Master’s Degree in Business Administration or IT related fields.
 • 2 years of working experience, preferably in sales/marketing.
 • Understanding of income generating models within the company business industry.
 • A background in IT is an advantage.
 • Target Driven and self-motivation.
 • Have a passion for customer service.
 • AIDC market experienced is advantages.
 • Able to work on up country.
 • Excellence in Excel formulas, MS Office.

Business Development Manager (Storage Products) ↑ TOP

Responsibilities:

 • Developing a growth strategy focused both on financial gain and customer satisfaction.
 • Conducting research to identify new markets and customer needs.
 • Arranging business meetings with prospective clients.
 • Promote the company’s products/services addressing or predicting clients’ objectives.
 • Prepare sales contracts ensuring adherence to law-established rules and guidelines.
 • Keep records of sales, revenue, invoices etc.
 • Provide trustworthy feedback and after-sales support.
 • Build long-term relationships with new and existing customers.
 • Develop entry level staff into valuable salespeople.

We are looking for an ambitious and energetic Business Development Manager to help us expand our clientele. You will be the front of the company and will have the dedication to create and apply an effective sales strategy.

The goal is to drive sustainable financial growth through boosting sales and forging strong relationships with clients.

Requirements:

 • Proven working experience as a business development manager, sales executive or a relevant role.
 • Proven sales track record.
 • Experience in Storage products (EMC, IBM, HDS, NetApp) is a plus.
 • Proficiency in MS Office and CRM software (e.g. Salesforce).
 • Thai Native Speaker with proficiency in English.
 • Market knowledge.
 • Communication and negotiation skills.
 • Ability to build rapport.
 • Time management and planning skills.
 • BSc/BA in business administration, sales or relevant field.

Import & Export Supervisor ↑ TOP

Description:

To proceed the import & export processes with best-in-class service and cost effectiveness through the excellent partnership with the contracted freight forwarder and agents for approaching the business fully support as well as fully compliance with the rules and regulations on import and export.

Responsibilities:

 • Acknowledgement of import & export regulations & requirements, mainly for Thailand, and mentor and coach the I/E team members accordingly.
 • Freight Forwarder & agent management, from cost and service level perspectives.
 • Monitor on I/E process & continually seek for improvements.
 • Monitor on daily work of Import & Export activities & documentation & problem solving.
 • Ensure management reports are well submitted on time with data accuracy.
 • Performance review on I/E team & ensure SOP are well complied.
 • Work with buyers & PMs & warehouse to ensure proper I/E procedures & regulation compliance of new vendors or products.

Qualifications:

 • Degree or non-degree tertiary Education, preferably on logistics & business management
 • At least 5 years hands on experience with import & export and strategic license control.
 • Knowledge on import & export customs declarations, Tradelink system knowledge preferred.
 • At least 5 years supervisory management experience on small team of operations.
 • Abilities to communicate fluently in Thai and English.
 • At least 5 years’ experience in management of international freight forwarders / vendors and in good relationship.
 • Some experience in IT business is a plus.

Inside Sales ↑ TOP

รายละเอียดของงาน:

 • ดูแลงานขายส่งสินค้าด้าน IT ทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้า
 • แนะนำสินค้า และโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับ Account Manager/BDM เพื่ออำนวยความสะดวกในการปิดการขาย

คุณสมบัติ:

 • ชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้า IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี และรักการบริการ/มีความสามารถในแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

Pre-Sales Engineer (Network Security Engineer) ↑ TOP

Responsibilities:

Provide pre-sales technical consulting for assigned products and assist key accounts in formulating plan/decision making with technical proposals. Make technical presentations, product demonstrations and product resolution for customers Provide product training and education to sales associates and customer accounts. Lead in project implementation and technical coordination.

Qualifications:

 • Degree in computer science or computer engineer / studies
 • 4-5 years’ experience primarily in presales consultancy
 • Good communication and presentation skills and strong technical skills in all areas (Network, Security)
 • In depth technical experience of various brands of technical products in market.
 • Self-driven and good team player with great initiative.
 • Strong Skill and good knowledge Network (LAN, WAN) technologies , and Networking Fundamentals.
 • Knowledge of Security Fundamental (Firewall, IPS, Web Application Firewall, SIEM, Operating System)
 • Extensive experience on Network/Security Products Juniper, Cisco, Barracuda, McAfee, other firewall and VPN appliances.
 • Knowledge of DDoS, DNS Fundamental and load balancers is essential.
 • Knowledge of Linux operating system is a plus.
 • Good communication and interpersonal skill.
 • Good command of written and spoken English.