เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดยควบรวมกิจการกับ บริษัท อีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการสินค้าด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มุ่งเน้นให้บริการผ่านกลุ่มตัวแทนจำหน่ายเป็นหลัก จากนั้นในปี 2547 ได้มีการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท เทคแปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบัน สำนักงานตั้งอยู่ที่

บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด
59/1 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย,
กรุงเทพมหานคร 10110
[ดูแผนที่]

นโยบายหลักของบริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งออกดังนี้

  • การเพิ่มยอดขาย โดยเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม และมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า
  • ความสามารถทางด้านทักษะการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ มีการฝึกทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือและแนะนำสินค้า ทั้งก่อนการขายและหลังการขาย เพื่อเพิ่มคุณค่าของสินค้า ทั้งสินค้าฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ รวมทั้งเพิ่มบริการในส่วนศูนย์บริการหลังการขาย และศูนย์แก้ไขปัญหาสำหรับตัวแทนจำหน่าย
  • สนับสนุนด้านการตลาด การจัดส่งข้อมูลทางการตลาดสู่ลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย (ราคาสินค้า, ข้อมูลสินค้า, โปรแกรมการขาย, ข้อมูลอินเตอร์เน็ต)
  • การขนส่ง สามารถส่งสินค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง (ช่วงวันทำการ) และการจัดการทางด้านการขนส่งสินค้าที่หลากหลาย ทำงานโดยผ่านระบบ Impulse
  • รายงานและระบบการค้าหาสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ความมั่นคงทางด้านการงิน ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าทุน
  • ประสิทธิภาพของสินค้า โดยมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ ซึ่งผู้ซื้อจะเป็นผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีผู้จัดการเฉพาะกลุ่ม เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้า และร่วมแก้ไขปัญหา


เป้าหมายของบริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด จะประสบความสำเร็จสูงสุด เนื่องมาจาก ความเป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวกันของทุกๆ คน ร่วมกันแก้ไขปรับปรุง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคู่ค้าและตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสารสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจที่คุ้มค่า โดยมุ่งไปสู่ความเป็นดิสทริบิวเตอร์อันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศในทุกๆ ด้าน บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด มีความรับผิดชอบในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้รับสินค้า โดยเป็นตัวกลางรวมทั้งมีเครือข่ายครอบคลุม และแน่นแฟ้น ในปัจจุบัน บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด มีตัวแทนจำหน่ายทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมกว่า 3,000 ราย โดยมีการแบ่งส่วนของธุรกิจที่ชัดเจน มีศูนย์กลางระบบเครือข่าย ศูนย์กลางการให้บริการ และศูนย์กลางขายตรง

บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งหวังในการให้บริการสินค้า และบริการกับลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีและพร้อมจะก้าวและเคียงข้าง รวมทั้งผลักดันลูกค้าและพันธมิตรให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกัน โดยเราจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่ค้าเป็นสำคัญ